DGNB OG MILJØMÆSSIG HÅNDTERING AF AFFALD

DGNB

Som noget nyt tilbyder vi nu DGNB på byggepladser. DGNB, Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen, som kort fortalt går ud på certificering af bæredygtige bygninger ud fra 3 parametre; Miljø, økonomi samt sociale forhold. Her sørger vi for, at entreprenørvirksomheder/byggefirmaer efterlever kravene omkring affaldssortering ude på byggepladserne, som både skal kildesorteres og efterdokumenteres.

I et DGNB forløb hos os sørger vi alt lige fra opstilling af containere, introduktion/undervisning omkring kildesortering, ugentlige inspektion eller efter nødvendighed samt datarapportering.

GENBRUG ER GULD

Et af de største transformationer vi har foretaget her i virksomheden, har været, at vi selv er begyndt at affaldssortere på en miljøhensigtsmæssig måde dvs., at stort set alt det vi får ind enten bliver genbrugt eller genanvendt. Dvs. alle møbler, tøj mm. som kan genanvendes gør vi en ekstra indsats for at der ryger direkte ud til dem som virkelig har brug for, her samarbejder vi med bl.a. mændenes hjem og andre velgørenhedsorganisationer hvor vi selvfølgelig levere gratis.

På den måde slipper vi får at bruge en masse CO2 udslip på logistik samt energi i forbindelse med at reproducere til nye materialer samt, at vi skåner miljøet i forbindelse med overforbrug af ressourcer.

Dette kaldes også for cirkulær økonomi, altså produkter som bliver genbrugt igen og igen.

GENANVENDELSE ER SØLV

Vi skal som forbruger altid prøve på at gøre en stor indsats i forbindelse med at genbruge vores møbler, elektronik osv. men når denne løsning ikke altid er en mulighed, kommer genanvendelse på 2. pladsen. Her sørger vi får at stort set alle materialer, som ikke kan genbruges i stedet genanvendes til nyt materiale. Her gør vi en stor indsats i forbindelse med at kildesortere affaldet i korrekte/rene affaldsfraktioner så vidt muligt, dvs. rent træ som typisk bliver omdannet til nye spånplader i Tyskland, metal som har en langt større genanvendelighed da der stort set er metal i alle produkter som møbler, skruer, biler osv..

Ulempen ved dette er, at man bruger en del ressourcer i form CO2 udledning i forbindelse med transport og reproduktion.

AFFALD TIL NY ENERGI ER BRONZE

Når genbrug og genanvendelse ikke er en mulighed, er affald som ny energi også en god alternativ. Her er det typisk affald som fx træ med maling, dagrenovation osv. som også kaldet forbrændingsegnet affald og som bliver omdannet til ny energi dvs. til elektricitet og fjernvarme.

Dette foregår typisk ude på de forskellige forbrændingsanlæg som Amager bakke eller Vest forbrændingen.